EQUUS TILLIT

• KOMMUNIKATION OCH TILLIT MELLAN HÄST OCH MÄNNISKA • PROBLEMLÖSNING

Välkommen

Välkommen till www.equustillit.se.

Facebook

 

 • Hästfilosofi

   

  Ända sedan jag var liten har jag haft lätt att få kontakt med de där speciella hästarna som har haft svårt med tilliten. Förr kallades de ofta för enmanshästar eller problemhästar. Kanske beror det på att jag alltid har känt mig trygg och säker i hästarnas närhet. Som ung kanske lite för orädd av mig. Men på så sätt kände hästarna att jag var en trygg ledare, någon att lita på om de blev osäkra. För ca 16 år sedan väcktes min nyfikenhet för det som i folkmun kallas ”natural horsemanship” och genom att ha studerat och prövat några olika metoder, har jag därefter valt ut det som har fungerat bäst med hästarna. Intresset är även stort för forskning kring hästens beteende, inlärning och psykologi. Man lär sig något nytt varje dag.

   

  Mitt arbete med hästar bygger på att de skall vilja vara med mig och lita på mig. Hästen skall ha ett val och utan varken fysiskt eller psykiskt tvång, vilja vara med mig för att den känner sig trygg med mig. På så vis är det lättare att skapa ett samarbete med hästen och dess inlärning fungerar bättre.

   

  Som flockdjur och flyktdjur använder sig hästar av små signaler i sitt kroppsspråk vid kommunikation. Hästarna läser även av oss människor och vårt kroppsspråk. Därför är det för mig viktigt att vara medveten om vilka signaler min kropp sänder ut och vad jag vill förmedla till hästen. Det gäller att vara lugn, positiv och konsekvent. Ge positiv och negativ förstärkning vid rätt tillfälle. Timing och eftergift är nyckelord. På så sätt kan man bygga upp nya, positiva minnesbilder för hästen, i samband med inlärningen. Det ger en trygg häst.

   

  Hästen ska känna att vi har ett partnerskap som bygger på lika respekt och tillit. Det finns alltid en orsak till att en häst reagerar som den gör och det är vår uppgift att ta reda på varför. Därefter arbetar man fram en lösning, anpassad till hästen. För mig är det viktigt att ägaren eller den som hanterar hästen, är delaktig och kan få med sig verktyg för fortsatt träning.

   

  Mitt mål är att förmedla ett budskap om att det finns alternativ till traditionella metoder och att våld och tvång aldrig är lösningen i arbetet med hästar.

   

   

   
 • © 2024 Equustillit.se. Alla rättigheter förbehållna. Design by parker ehret

   
  Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)